Mecanismul operational de aplicare a instrumentului economic „Plateste pentru cat arunci” (PPCA) conform prevederilor O.U.G. 74/2018

Instrumentul economic “Plateste pentru cat arunci”(PPCA) are ca scop determinarea beneficiarilor sistemului de Salubrizare de a colecta selectiv deseurile.
Principiul de baza al acestui instrument economic este limitarea volumului colectat de deseuri reziduale, prin metoda frecventei de colectare in zona de case, sau prin cea a limitarii volumului disponibil in zona de condominii.
In paralel, se dezvolta infrastructura de colectare din poarta in poarta, prin punerea la dispozitie a urmatoarelor echipamente:
Pubele de 240l pentru fractia reciclabila plastic/metal – locuintele unifamiliale
Containere de 1100l pentru fractia plastic/metal – condominii – platforme publice
Container de 1100l pentru fractia de sticla – platforme publice
Container de 1100l pentru fractia de hartie/carton – platforme publice
Pubele de 120l pentru fractia reziduala – locuinte unifamiliale
LOCUINTE UNIFAMILIALE
Amplasarea recipientilor la poartă:
tip rezidual bio/gradina plastic/metal
recipient
volum: 120l 240l 240l
frecventa: voluntar* 1 / saptamana 2 / luna
costuri: vezi PSSB vezi PSSB gratuit
* = serviciul de ridicare al deseurilor reziduale este disponibil saptamanal, dar golirea pubelei se va face prin aport voluntar la marginea bordurii;
Legenda:
pubela pentru colectarea deseurilor reziduale menajere
pubela pentru colectarea deseurilor biodegradabile si de gradina (martie-octombrie)
pubela pentru colectarea deseurilor reciclabile de plastic/metal

Anul 2019:

Prin aplicarea formulelor de calcul aprobate in prezentul Regulament care contin tarifele aprobate ale Operatorilor de salubrizare, indicii de generare de deseuri municipale si prin luarea in considerare a indicatorilor de performanta privind reciclarea si compostarea, rezulta urmatarele taxe:
 

PLATFORME PUBLICE

Determinarea nr. de recipienti arondati platformei se face conform SR 13387/1997
formula de calcul: nr recipienti = (nr. pers x IGl x Z)/(0.8 x C)
unde Igl = indicele de generare exprimat in litri
Z= nr de zile intre 2 colectari
C = capacitatea recipientului ce urmeaza a fi instalat
Diagrama recipientilor 1.1mc  amplasati pe platforme publice; pachetul de servicii, calendaul colectarii, costuri suplimentare
Tip recipient: 1 REZ 2 REZ REC REC REC Bio
pachet servicii inclus optional gratis gratis gratis inclus*
frecventa: la 2 zile la 2 zile saptamanal 2 zile
cost /recipient nesortat: N/A RON 28** RON 28* RON 28* RON 28* RON 28*
* cost per recipient impurificat
** cost per recipient  colectat suplimentar recipientelor alocate in pachetul de servicii pentru fractia reziduala