REGULAMENTUL CONCURSULUI

 „SIBIUL ÎMPOTRIVA GENERĂRII EXCESIVE DE DEȘEURI REZIDUALE! SIBIENII COLECTEAZĂ SEPARAT!”

 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL

1.1 Organizator al CONCURSULUI „Sibiul împotriva generării excesive de deșeuri reziduale! Sibienii colectează separat!” este SC SOMA SRL, persoană juridică înregistrată în Registrul Comerțului Bacău sub numărul J04/1782/1991, Codul Unic de Înregistrare fiscala: 946778, sediul social: str. Tolstoi nr 6, Bacău. Sediu SOMA Sibiu: Loc. Cisnădie, Strada Șelimbărului, nr. 90, Cod poștal: 555300, reprezentata de Ionut Rusu în calitate de Director. Capitalul social subscris vărsat este integral privat, in valoare de 12 142 899 mii lei.

1.2. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament al concursului „Sibiul împotriva generării excesive de deșeuri reziduale! Sibienii colectează separat!” (denumit în continuare „Regulamentul”).

1.3. Regulamentul se pune la dispozitia oricărei persoane interesate, în mod gratuit, https://www.platestecatarunci.ro., în permanenţă, pe întreaga durată a concursului.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul se desfășoară pe raza Municipiului Sibiu, într-un areal al Cartierului Lazaret, respectiv străzile: Strada Lupeni, Fundătura Lupeni, Strada Sandu Aldea, Strada Vânătorilor, Strada Petrila, Strada Teliuc, Strada Decebal și Strada Cugir.

SECTIUNEA 3. CALENDARUL CONCURSULUI

3.1. Concursul se va desfăşuta in perioada 27 iulie-24 august 2020.

3.2. Desemnarea câștigătorilor și publicarea rezultatelor pe pagina de internet: https://www.platestecatarunci.ro în data de 31.09.2020.

3.3.  Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.4. După data încheierii campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nici o obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării campaniei.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL ȘI MODUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI

4.1. Concursul se desfășoară în cadrul serviciului public de salubrizare organizat la nivelul Municipiului Sibiu, având ca mecanism de cuantificare a rezultatelor infrastructura digitalizată de colectare a deșeurilor reziduale, respectiv pubela de culoare neagră, cu care este dotată fiecare gospodărie din zona de case.

4.2. Utilizatorii rezidenți în zona de case a Municipiului Sibiu, beneficiază, în cadrul serviciului public de salubrizare, de o frecvență de colectare a pubelei negre, destinată deșeurilor reziduale, de 4 ori/lună sau 1 dată/săptămână. Pe lângă pubela neagră, utilizatorii mai au în dotare o pubelă galbenă pentru deșeurile din plastic/metal, o pubelă albastră pentru deșeurile din hârtie/carton și o pubelă maro pentru deșeurile biodegradabile.

4.3. Obiectivul concursului este acela de recompensare prin acordarea de premii a utilizatorilor care, pe perioada de desfășurare a concursului, prezintă spre colectare pubela neagră de cele mai puține ori sau cu frecvența cea mai redusă, prin raportare la frecvența de colectare de 4 ori/ lună disponibilă.

4.4. Scopul general al concursului este acela de stimulare și încurajare a utilizatorilor serviciului de salubrizare să genereze și să arunce o cantitate cât mai redusă de deșeuri reziduale nereutilizabile și concomitent să stimuleze colectarea separată a deșeurilor reciclabile și biodegradabile în recipientele avute la dispoziție.

4.5. Pe perioada de desfășurare a concursului, Operatorul serviciului de salubrizare, Organizatorul concursului, va monitoriza și va înregistra digital, prin sistemul de identificare RFID a cipurilor montate pe pubelele negre, numărul de goliri ale fiecărei pubele negre alocate fiecărei gospodării, respectiv de câte ori a prezentat spre golire pubela neagră fiecare gospodărie din zona de desfășurare a concursului, pe perioada de desfășurare a concursului.

Etapa I.

La finalul perioadei de desfășurare a concursului datele înregistrate cu numărul de goliri a fiecărei pubele negre vor fi centralizate si se va face un clasament în ordine crescătoare a numărului de goliri. Adresele participante la concurs vor fi clasificate în maximum 5 categorii, în ordinea crescătoare a numărului de goliri, astfel:

 1. Categoria 1: Adresele care nu au fost prezentate deloc la colectare pe perioada de desfășurare a concursului (zero colectări)

Notă:  sunt excluse din concurs adresele cu zero colectări, pubelele alocate gospodăriilor care figurează în declarația de impunere depusă la primărie ca fiind nelocuite!

 1. Categoria a 2-a: Adresele care au fost prezentate la colectare o singură dată pe perioada de desfășurare a concursului (1 colectare);
 2. Categoria a 3-a: Adresele care au fost prezentate la colectare de două ori pe perioada de desfășurare a concursului (2 colectări);
 3. Categoria a 4-a: Adresele care au fost prezentate la colectare de trei ori pe perioada de desfășurare a concursului (3 colectări);
 4. Categoria a 5-a: Adresele care au fost prezentate la colectare de patru ori pe perioada de desfășurare a concursului (4 colectări);

 Etapa a II-a.

Desemnarea câștigătorilor concursului se va realiza în etapa a doua prin metoda tragerii la sorți în sistem electronic computerizat.

Procedura de desemnare a câștigătorilor prin tragere la sorți se va realiza după următorul algoritm:

 1. Pentru desemnarea PREMIULUI 1 vor intra în procedura de tragere la sorți adresele din Categoria 1. Dacă nu există nicio adresaîn prima categorie, vor intra la tragerea la sorți adresele din Categoria a 2-a. Dacă nu există adrese nici în categoria a 2-a, vor intra la tragerea la sorți adresele din categoria următoare, algoritmul păstrându-se până la ultima categorie.
 2. Pentru desemnarea PREMIULUI AL 2-LEA, vor intra la tragerea la sorți adresele rămase din Categoria din care a fost desemnat câștigătorul Premiului 1. Dacă nu mai există adrese rămase din categoria din care a fost desemnat câștigătorul Premiului 1, vor intra la tragerea la sorți adresele din categoria următoare.
 3. Pentru desemnarea PREMIULUI AL 3-LEA, vor intra la tragerea la sorți adresele  rămase din Categoria din care a fost desemnat câștigătorul Premiului 2. Dacă nu mai există adrese rămase din categoria din care a fost desemnat câștigătorul Premiului 2, vor intra la tragerea la sorți adresele din categoria următoare.
 4. Pentru desemnarea câștigătorilor celor 3 MENȚIUNI vor intra la tragerea la sorți adresele rămase din Categoria din care a fost desemnat câștigătorul Premiului 3. Dacă nu mai există adrese rămase din categoria din care a fost desemnat câștigătorul Premiului 3, vor intra la tragerea la sorți adresele din categoria următoare, algoritmul menținându-se până la ultima categorie.
 5.  După selecţia adreselor câştigătoare, va trebui să vedem cine locuieşte la acea adresa, dacă sunt mai mult de o persoană. la fel prin metoda extragerii la sorţi în sistemul computerizat  alegem aleatoriu câştigătorul premiului.

4.6. Pentru desfășurarea concursului și desemnarea câștigătorilor va fi desemnată o Comisie de concurs compusă din trei membrii: un reprezentant al SC SOMA SRL, un reprezentant al primăriei municipiului Sibiu și un reprezentant Persidius.  

Comisia va urmări și verifica datele centralizate privitoare la numărul de goliri ale pubelei negre, va întocmi clasamentul și va distribui adresele în cele 5 Categorii, va aplica algoritmul de desemnare al câștigătorilor prevăzut la Etapa a 2-a, va desemna câștigătorii și va asigura publicarea rezultatului. Toate lucrările comisiei precum și rezultatele finale vor fi consemnate într-un proces verbal ce va rămâne la sediul Organizatorului.

4.7. Adresele câștigătoare a premiilor din cadrul concursului, desemnate prin seria unică de identificare inserată pe fiecare pubelă, vor fi publicate pe site-ul https://www.platestecatarunci.ro.  la data de 31.09.2020. În dreptul fiecărei adrese câștigătoare, desemnate prin seria unică de identificare, vor fi menționate, cu titlu orientativ, numele utilizatorului care are în posesie respectiva pubelă , conform datelor neoficializate și neconfirmate aflate în evidența Organizatorului.

4.8. Organizatorul nu își asumă răspunderea dacă numele și adresa menționate, corespondent unei serii unice de identificare câștigătoare (pubela câștigătoare), nu corespunde cu posesorul real al respectivei pubele. Câștigătorii premiilor acordate în cadrul concursului sunt utilizatorii ce posedă pubelele, cu serie unică de înregistrare, ce au fost desemnate câștigătoare, conform procedurii prevăzute în prezentul Regulament, și care demonstrează posesia acestora prin procesul-verbal de predare-primire al pubelelor.

4.9. Participantii isi dau acordul, implicit, ca testimonialele, fotografia sau fotografiile/video-rile, realizate cu ocazia acordarii premiului, sa fie folosite de catre Soma in scopuri de promovare atat online cat si offline (Facebook, print, outdoor, video sau orice alt suport destinat promovarii comerciale).

SECŢIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE IN CADRUL CONCURSULUI

 • PREMIUL 1: Bicicletă de oraș ELOPS.
 • PREMIUL 2: Telefon mobil Huawei P30 Lite Dual Sim, 128 GB și 4GB RAM.
 • PREMIUL 3: Tabletă Huawei MediaPad T5, 16 GB și 2 GB RAM.
 • 3 MENȚIUNI: Taxa de salubrizare/ an GRATUITĂ.

          *calculată la nivelul actual pentru o familie de maxim 3 persoane

5.1. Fondul total de premii este in valoare de 3220  lei.

5.2. Câştigătorii îşi asumă întreaga responsabilitate prin participarea la aceasta promotie;

5.3.De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenţii de orice natură legate de vreun premiu. Căştigătorul îşi asumă întrega răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-şi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma acceptării premiului sau în legătura cu acesta.

 5.4. Avand in vedere valoarea premiului, conform legislatiei in vigoare, nici organizatorul nici castigatorii nu au obligatia de a plati impozite asociate acestui castig.

 5.5. Înmanarea premiului se va face prin semnarea de catre castigator al acordului gdpr.

 5.6. Castigatorii declarati in urma extragerii la sorti au obligatia de a participa la realizarea unor testimoniale .

Premiile pot fi ridicate de câștigători începând cu data de 31.09.2020 de la sediul Organizatorului aflat pe Strada Șelimbărului, nr. 90, Cisnădie, Cod postal 555300.

Alte detalii legate de revendicarea premiilor pot fi obținute telefonic, apelând Organizatorul la numărul de telefon: 0269.988 / 0269.562.056 / 0723.634.932 / Fax: 0372.006.795.

SECŢIUNEA 6. Contravaloarea în bani

6.1. În cadrul concursului „Sibiul împotriva generării excesive de deșeuri reziduale! Sibienii colectează separat!” nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.

 SECŢIUNEA 7. Dreptul la imagine

7.1. Acordarea premiului corespunzător campaniei „Sibiul împotriva generării excesive de deșeuri reziduale! Sibienii colectează separat!” poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul participanţilor referitor la faptul că 3 fotografiile si testimonialul realizate cu ei in timpul campaniei „Sibiul împotriva generării excesive de deșeuri reziduale! Sibienii colectează separat!”, inclusiv in timpul sejurului, pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanţilor către Organizator pe teritoriul României pentru o durata de 50 de ani. Materialele (video, photo, audio etc.) obtinute in cadrul campaniei „Sibiul împotriva generării excesive de deșeuri reziduale! Sibienii colectează separat!” pot fi folosite de catre Organizator in materiale de promovare atat in mediul online cat si offline (radio, print, TV, LED etc.)

SECŢIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. SC SOMA SRL, în calitate de Organizator al concursului se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la concurs în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul), precum și conform legislației subsecvente în domeniu.

8.2. Conform Regulamentului UE 679/2018, beneficiaţi de următoarele drepturi: acces la datele cu caracter personal prelucrate, rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, restrictionarea prelucrarii, retragerea consimtamantului, opoziție cu privire la prelucrarea datelor, obiect împotriva unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, portabilitatea datelor si Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

8.3. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la conducerea ORGANIZATORULUI, la adresa de email: sibiu@soma.ro

SECŢIUNEA 9. Încetarea înainte de termen a campaniei  „Sibiul împotriva generării excesive de deșeuri reziduale! Sibienii colectează separat!

9.1. Consursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua promotia.

9.2. Situaţiilor avute în vedere la alin. 9.1 le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente.

9.3. În situaţiile avute în vedere la alin. 9.1 şi 9.2, Organizatorul nu mai este ţinut la nici o obligaţie către participanţii la promotie, după cum nu este ţinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

SECŢIUNEA 10. LITIGII

 10.1. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești romane competente, în conformitate cu prevederile legislației române.

SECŢIUNEA 11. ALTE PREVEDERI

11.1 Regulamentul Concursului Sibiul împotriva generării excesive de deșeuri reziduale! Sibienii colectează separat!”  este disponibil, cu titlu gratuit, pe pagina de web https://www.platestecatarunci.ro. pe întreaga perioada de desfășurare a concursului. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul oricând pe durata de desfășurare a Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a prevederilor acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate către public prin afișarea lor pe pagina de web: https://www.platestecatarunci.ro. anterior datei de la care vor intra in vigoare.

11.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfășurarea Concursului. Participarea la aceast concurs implică obligativitatea participanților de a respecta integral prevederile prezentului Regulament.

S.C. SOMA S.R.L.

Ionuţ Rusu